สายลมสายแก๊สแบบคู่ อย่างดี เกรด Premium ยี่ห้อ Bi-Flex มีความยืดหยุ่นสูง ทนแรงดึงแรงดันดีเยี่ยม

สำหรับใส่กับชุดตัด,ชุดเชื่อม และชุดหัวเผา
เหมาะกับงานเชื่อมงานตัดโลหะ อุตสาหกรรมต่างๆ