สายทนความร้อนคุณภาพสูงจากญี่ปุ่น ยี่ห้อ FUKUDEN รุ่น LKGB 600V สามารถทนความร้อo -60 to 180C°