สายเชื่อม 35 Sq.mm. 1000/0.12 ทองแดงแท้ 100%  ความยาว 10 เมตร


 

สายเชื่อม 50 Sq.mm. 1500/0.12 ทองแดงแท้ 100%  ความยาว 10 เมตร

 


 

 

สายเชื่อม 70 Sq.mm. 200/0.12 ทองแดงแท้ 100%  ความยาว 10 เมตร